Polska

Stanisław Józwik

Rok urodzenia: 1942

Kategoria wiekowa: 80+

Licencja: J1445 (wygasła)