Polska

Krzysztof Glijer

MKS Orlicz Suchedniów

Rok urodzenia: 1992

Kategoria wiekowa: 30+

Licencja: G2180 (wygasła)