Polska

Tomasz Persona

AZSAGH Kraków

Rok urodzenia: 1992

Kategoria wiekowa: 30+

Licencja: P2183 (ważna do 31.12.2024)