Volha Trakhimik

UKS Akademia Badmintona Warszawa

Rok urodzenia: 1989

Kategoria wiekowa: 25+

Licencja: T7552 (wygasła)