Polska

Ryszard Miś

AZSAGH Kraków, Kraków

Rok urodzenia: 1958

Kategoria wiekowa: 60+

Licencja: M4061 (wygasła)