Ignacy Tokarz

Rok urodzenia: 1942

Kategoria wiekowa: 75+

Licencja: T2058 (ważna do 15.05.2022)