Polska

Aleksandra Rogowska

AZSAGH Kraków, Kraków

Rok urodzenia: 1993

Kategoria wiekowa: 25+

Licencja: R2668 (ważna do 22.05.2021)