Polska

Danuta Malcharek

Rok urodzenia: 1940

Kategoria wiekowa: 80+

Licencja: M4059 (wygasła)