Polska

Krzysztof Biela

AZSAGH Kraków

Rok urodzenia: 1957

Kategoria wiekowa: 60+

Licencja: B1462 (wygasła)