Andrzej Mikulski

MKS Centrum Kraków

Rok urodzenia: 1942

Kategoria wiekowa: 75+

Licencja: M1476 (ważna do 22.05.2022)