Polska

Anna Grams-Szalacha

ABRM Warszawa

Rok urodzenia: 1980

Kategoria wiekowa: 40+

Licencja: G9362 (wygasła)