Polska

Joanna Miechowska

ŚKBad Harcownik Warszawa

Rok urodzenia: 1977

Kategoria wiekowa: 45+

Licencja: M9327 (wygasła)