Polska

Adam Gzyra

Rok urodzenia: 1950

Kategoria wiekowa: 70+

Licencja: G10127 (ważna do 31.12.2025)