Polska

Jan Rudziński

AZSAGH Kraków

Rok urodzenia: 1982

Kategoria wiekowa: 35+

Licencja: R 09 (ważna do 19.10.2022)