Polska

Jan Rudziński

AZSAGH Kraków

Rok urodzenia: 1982

Kategoria wiekowa: 40+

Licencja: R 09 (wygasła)