Janusz Rżewski

Rok urodzenia: 1938

Kategoria wiekowa: 80+

Licencja: R1448 (ważna do 22.05.2022)