Polska

Artur Tukendorf

AZSAGH Kraków

Rok urodzenia: 1972

Kategoria wiekowa: 45+

Licencja: T 078 (wygasła)