Polska

Sławomir Siąkowski

PTS Puszczykowo

Rok urodzenia: 1978

Kategoria wiekowa: 40+

Licencja: S0260 (wygasła)