Polska

Michał Szkudlarczyk

PTS Puszczykowo, Poznań

Rok urodzenia: 1990

Kategoria wiekowa: 30+

Licencja: S1551 (ważna do 31.12.2024)