Polska

Maksymilian Nowak

PTS Puszczykowo, Puszczykowo

Rok urodzenia: 1990

Kategoria wiekowa: 30+

Licencja: N2076 (ważna do 30.06.2023)