Ukraina

Vlas Isaienko

WWL Badminton Club

Rok urodzenia: 1983

Kategoria wiekowa: 40+

Licencja: I13139 (wygasła)