Dariusz Paprzycki

Rok urodzenia: 1959

Kategoria wiekowa: 60+

Licencja: P5698 (wygasła)