Zbigniew Jasiulewicz

AZSAGH Kraków

Rok urodzenia: 1979

Kategoria wiekowa: 40+

Licencja: J 096 (wygasła)