Polska

Zbigniew Jasiulewicz

AZSAGH Kraków

Rok urodzenia: 1979

Kategoria wiekowa: 40+

Licencja: J 096 (ważna do 31.08.2022)