Bogusław Dominikowski

Rok urodzenia: 1963

Kategoria wiekowa: 55+

Licencja: D5106 (wygasła)