Rafał Ratajczak

AZSUW Warszawa

Rok urodzenia: 1982

Kategoria wiekowa: 35+

Licencja: R0364 (wygasła)