Stefan Wełnic

Rok urodzenia: 1950

Kategoria wiekowa: 65+

Licencja: W2555 (wygasła)