Polska

Marlena Szkudlarczyk

PTS Puszczykowo

Rok urodzenia: 1988

Kategoria wiekowa: 35+

Licencja: S0973 (ważna do 31.12.2024)