Polska

Marlena Szkudlarczyk

PTS Puszczykowo

Rok urodzenia: 1988

Kategoria wiekowa: 25+

Licencja: S0973 (wygasła)