Polska

Agata John

PTS Puszczykowo

Rok urodzenia: 1993

Kategoria wiekowa: 25+

Licencja: J3081 (ważna do 02.09.2021)