Polska

Agata Lipowska

AZSWAT Warszawa

Rok urodzenia: 1976

Kategoria wiekowa: 40+

Licencja: L0702 (wygasła)