Marcin Lipowski

AZSWAT Warszawa

Rok urodzenia: 1975

Kategoria wiekowa: 45+

Licencja: L3105 (wygasła)