Polska

Zbigniew Zimny

PTS Puszczykowo, Wolsztyn

Rok urodzenia: 1986

Kategoria wiekowa: 35+

Licencja: Z10920 (wygasła)