Polska

Zbigniew Zimny

PTS Puszczykowo, Wolsztyn

Rok urodzenia: 1986

Kategoria wiekowa: 30+

Licencja: Z10920 (ważna do 31.08.2022)