Polska

Mateusz Dec

PTS Puszczykowo, Poznań

Rok urodzenia: 1988

Kategoria wiekowa: 35+

Licencja: D11222 (wygasła)