Polska

Jerzy Łazęcki

ŚKBad Harcownik Warszawa

Rok urodzenia: 1963

Kategoria wiekowa: 60+

Licencja: Ł9320 (wygasła)