Polska

Mariusz Pogoń

AZSAGH Kraków

Rok urodzenia: 1977

Kategoria wiekowa: 40+

Licencja: P0623 (wygasła)