Polska

Przemysław Tomecki

AZSAGH Kraków, Kraków

Rok urodzenia: 1982

Kategoria wiekowa: 40+

Licencja: T2139 (wygasła)