Polska

Mariusz Tomecki

AZSAGH Kraków

Rok urodzenia: 1957

Kategoria wiekowa: 65+

Licencja: T1498 (wygasła)