Mariusz Tomecki

AZSAGH Kraków

Rok urodzenia: 1957

Kategoria wiekowa: 60+

Licencja: T1498 (ważna do 22.05.2021)