Janusz Wyczałkowski

Rok urodzenia: 1955

Kategoria wiekowa: 60+

Licencja: W3360 (wygasła)