Zenon Zienkowicz

Rok urodzenia: 1936

Kategoria wiekowa: 80+

Licencja: Z3408 (wygasła)