Polska

Leszek Kowalski

Rok urodzenia: 1960

Kategoria wiekowa: 60+

Licencja: K12473 (wygasła)