Polska

Czesław Trzmiel

LUKS Victoria Domecko, Opole

Rok urodzenia: 1960

Kategoria wiekowa: 60+

Licencja: T3094 (ważna do 30.06.2021)