Dariusz Malik

Rok urodzenia: 1944

Kategoria wiekowa: 75+

Licencja: M0970 (wygasła)