Romuald Kuźnicki

Rok urodzenia: 1953

Kategoria wiekowa: 65+

Licencja: K1789 (wygasła)