Polska

Przemysław Janaszek

PTS Puszczykowo, Puszczykowo

Rok urodzenia: 1980

Kategoria wiekowa: 40+

Licencja: J11292 (wygasła)