Polska

Paweł Hałubek

CAB Akademia Częstochowa, Częstochowa

Rok urodzenia: 1969

Kategoria wiekowa: 50+

Licencja: H4903 (wygasła)