Krzysztof Hodur

AZSAGH Kraków

Rok urodzenia: 1956

Kategoria wiekowa: 60+

Licencja: H0699 (ważna do 22.05.2021)