Marek Kallas

Rok urodzenia: 1968

Kategoria wiekowa: 50+

Licencja: K4997 (wygasła)