Polska

Barbara Kulanty

AZSAGH Kraków

Rok urodzenia: 1970

Kategoria wiekowa: 50+

Licencja: K0635 (wygasła)