Polska

Rafał Jaskólski

LUKS Victoria Domecko

Rok urodzenia: 1984

Kategoria wiekowa: 35+

Licencja: J0403 (wygasła)