Polska

Tomasz Morawik

AZSAGH Kraków

Rok urodzenia: 1976

Kategoria wiekowa: 40+

Licencja: M5266 (ważna do 31.08.2022)