Grażyna Chodorowicz

Rok urodzenia: 1948

Kategoria wiekowa: 70+

Licencja: C2264 (wygasła)