Polska

Mateusz Wilczek

PTS Puszczykowo, Puszczykowo

Rok urodzenia: 1982

Kategoria wiekowa: 35+

Licencja: W11507 (ważna do 31.08.2022)