Polska

Mateusz Wilczek

PTS Puszczykowo, Puszczykowo

Rok urodzenia: 1982

Kategoria wiekowa: 40+

Licencja: W11507 (wygasła)